YIN SI YANG


Yin şi Yang sunt nedespărţiţi
Care este diferenţa dintre energia pozitivă şi cea negativă? Când spunem
pozitiv şi negativ, ne gândim automat la plus şi minus, alb şi negru, bun şi rău, zi
şi noapte, lumină şi întuneric. 0 fire poetică găseşte şi alte variante, precum
vântul care bate puternic şi cel care adie lin, ploaia liniştită de vară şi furtuna distrugătoare,curgerea lină a unui râu şi cascada vijelioasă, clinchetul clopoteilor şi dangătul tălăngilor. De aici derivă toate elementele opuse. Soare şi
lună, femeie şi bărbat, faţă şi spate, cald şi rece. Adică Yin şi Yang. Unul nu poate exista fără celălalt. Mai mult, generează unul pe altul. Aşa este creat universul, prin dualitatea acestor termeni antagonici.
Simbolul clasic pentru Yin şi Yang este reprezentat de un cerc împărţit în două părţi egale. Punctul negru din partea albă şi cel alb din partea neagră demonstrează faptul că fiecareYang are şi puţin Yin în el. Acest lucru se poate aplica la timp, spaţiu,anotimpuri,direcţii, activităţi, oricărui ciclu în mişcare. Yang înseamnă strălucire, bucurie, activitate, mişcare,căldură, lumină. Yin este întuneric,tristeţe,pasivitate, răceală. A şti să balansaţi între Yin şi Yang este o performanţă care vă va aduce echilibrul interior şi exterior.
Yin şi Yang
Din Yin (reprezentat printr-o linie întreruptă) şi Yang (reprezentat printr-o linie continuă) se formează opt tri-grame corespunzătoare membrilor unei familii.
Trigramele sunt formate din trei linii continue sau întrerupte şi se potrivesc unui anumit punct cardinal şi unui element.
Cele opt trigrame
Tatăl are drept simbol trei linii continue, se numeşte Chien, în traducere „Cer", este asociat poziţiei nord-vest şi reprezintă forţa de aceea este înfăţişat ca vârf) al energiei Yang.
Mama are ca simbol trei linii întrerupte, se numeşte Kun, în traduce: „Pământ", este asociat poziţiei de sud-vest şi reprezintă fertilitatea protecţia, de aceea este înfăţişat
vârful energiei Yin.
Fiul cel mare are ca simbol o linie continuă şi deasupra două linii întrerupte şi se numeşte Chen, în traduce] „Tunet". Este asociat poziţiei de est si reprezintă puterea şi creativitatea.

Fiica cea mare are ca simbol o linie intreruptă şi deasupra două linii continue. Se numeşte Sun, în traducere ,Vuit", este asociat poziţiei
de sud-est si reprezintă statornicia şi strădania.
Fiul mijlociu are ca simbol două linii întrerupte, care flanchează la mijloc o linie continuă. Se numeşte 'm, în traducere „Apă", este asociat poziţiei de nord şi reprezintă profunzimea.
Fiica mijlocie are ca simbol două linii continue şi între ele o linie întreruptă. Se
urneşte Li, în traducere „Foc", este asociat poziţiei de sud şi reprezintă
raţiunea progresul.
Fiul cel mic are ca simbol două linii itrerupte şi deasupra una continuă. Se
lumeşte Ken, în traducere „Munte", este asociat poziţiei de nord-est şi
reprezintă blândeţea şi meditaţia.
Fiica cea mică are ca simbol două linii continue şi deasupra o linie întruptă. Se numeşte Tui, în traducere Lac", este asociat poziţiei de vest şi prezintă sociabilitatea şi entuziasmul.
Puteti cumpara obiecte feng shui de aici:

sursa:www.scribd.com,cartea "Feng-Shui" de Alexia Cinzeaza

Comentarii